• <tr id='pVGK5E'><strong id='pVGK5E'></strong><small id='pVGK5E'></small><button id='pVGK5E'></button><li id='pVGK5E'><noscript id='pVGK5E'><big id='pVGK5E'></big><dt id='pVGK5E'></dt></noscript></li></tr><ol id='pVGK5E'><option id='pVGK5E'><table id='pVGK5E'><blockquote id='pVGK5E'><tbody id='pVGK5E'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='pVGK5E'></u><kbd id='pVGK5E'><kbd id='pVGK5E'></kbd></kbd>

  <code id='pVGK5E'><strong id='pVGK5E'></strong></code>

  <fieldset id='pVGK5E'></fieldset>
     <span id='pVGK5E'></span>

       <ins id='pVGK5E'></ins>
       <acronym id='pVGK5E'><em id='pVGK5E'></em><td id='pVGK5E'><div id='pVGK5E'></div></td></acronym><address id='pVGK5E'><big id='pVGK5E'><big id='pVGK5E'></big><legend id='pVGK5E'></legend></big></address>

       <i id='pVGK5E'><div id='pVGK5E'><ins id='pVGK5E'></ins></div></i>
       <i id='pVGK5E'></i>
      1. <dl id='pVGK5E'></dl>
       1. <blockquote id='pVGK5E'><q id='pVGK5E'><noscript id='pVGK5E'></noscript><dt id='pVGK5E'></dt></q></blockquote><noframes id='pVGK5E'><i id='pVGK5E'></i>
         
         

        Ph?m Nguyên di?n t?p PCCC 2016

        Nh?m nâng cao tinh th?n c?nh giác, ý th?c trách nhi?m và nh?n th?c ???c t?m quan tr?ng v? công tác phòng cháy ch?a cháy cho CBCNV, ??ng th?i t?ng c??ng hi?u qu? công tác ph?i h?p ch?a cháy và c?u n?n, c?u h? gi?a l?c l??ng C?nh sát PCCC khu v?c v?i l?c l??ng PCCC ? c? s?. Chi?u ngày 20/05/2016, Phòng c?nh sát phòng cháy ch?a cháy Qu?n Bình Tân ph?i h?p v?i Ph?m Nguyên, t? ch?c hu?n luy?n nghi?p v? và di?n t?p phòng cháy, ch?a cháy, c?u n?n, c?u h? t?i nhà máy Bình Tân c?a Công ty.

        Trong bu?i hu?n luy?n, các CBCNV ???c h??ng d?n chi ti?t các b??c x? lý khi c? cháy n? x?y ra, cách s? d?ng bình c?u h?a, h? th?ng n??c c?u h?a trong Nhà máy và th?c hành ch?a cháy v?i ?ám cháy quy mô nh?. 

        Công an PCCC khu v?c t?p hu?n cho CBCNV Ph?m Nguyên

        CBCNV th?c hành d?p l?a v?i Bình c?u h?a

        Tình hu?ng gi? ??nh: ?ám cháy b?t ng? bùng phát t?i khu v?c kho ch?a hàng c?a Công ty, v?i quy mô ?ám cháy l?n, kh? n?ng phát tri?n và lây lan ?ám cháy l?n do kho hàng ch?a nhi?u v?t li?u b?t l?a nh? ni-lon, gi?y…?ám cháy ?e d?a tính m?ng c?a CBNV ?ang làm vi?c và tài s?n c?a công ty.

        Khi phát hi?n ?ám cháy, ngay l?p t?c, l?c l??ng t?i ch? nhanh chóng cúp ?i?n, g?i ?i?n tho?i báo cho l?c l??ng PCCC khu v?c (114), b?t h? th?ng báo cháy ?? thông báo cho CBNV nhanh chóng r?i v? trí làm vi?c, t?p trung t?i khu v?c an toàn và s? d?ng h? th?ng n??c PCCC t?i ch? ?? d?p l?a. ??ng th?i m?t nhóm l?c l??ng khác di chuy?n nhanh các tài s?n trong kho ra ngoài, c?u h? nh?ng ng??i b? m?c k?t trong kho.

        Nhanh chóng di chuy?n tài s?n trong khu v?c cháy ra ngoài

        Di?n t?p c?u h? ng??i b? th??ng trong v? cháy

        Toàn b? CBCNV t?p trung t?i khu v?c an toàn

        Nh?n ???c tin báo cháy, l?c l??ng PCCC khu v?c ?ã huy ??ng 15 chi?n s?, 2 xe c?u h?a nhanh chóng có m?t t?i khu v?c cháy và tham gia ch?a cháy. 

        L?c l??ng PCCC khu v?c nhanh chóng có m?t


        L?c l??ng PCCC Ph?m Nguyên ph?i h?p cùng PCCC khu v?c trong bu?i di?n t?p.

        ?ám cháy ???c d?p t?t hoàn toàn sau 15 phút, không có thi?t h?i v? ng??i và tài s?n c?a công ty.

        Sau bu?i di?n t?p, Lãnh ??o C?nh sát PCCC  cùng v?i Ban giám ??c và các t?/nhóm ?ã h?p ?? rút kinh nghi?m. ??i di?n C?nh sát PCCC  ?ánh giá cao công tác chu?n b? và th?c hi?n di?n t?p t?i công ty nh? k? ho?ch di?n t?p, c? s? v?t ch?t ???c chu?n b? ??y ??, chi ti?t, c? th?, ?áp ?ng ???c yêu c?u PCCC. Bên c?nh ?ó, CBCNV tham gia nghiêm túc, có ch?t l??ng và ??t hi?u qu? cao.

        Vi?c t? ch?c th?c t?p ph??ng án ch?a cháy - c?u h?, c?u n?n s? ???c Ph?m Nguyên duy trì hàng n?m, vi?c th??ng xuyên ki?m tra, b?o trì và nâng c?p trang thi?t b? PCCC c?ng ???c ??t lên hàng ??u.