• <tr id='cKKYCS'><strong id='cKKYCS'></strong><small id='cKKYCS'></small><button id='cKKYCS'></button><li id='cKKYCS'><noscript id='cKKYCS'><big id='cKKYCS'></big><dt id='cKKYCS'></dt></noscript></li></tr><ol id='cKKYCS'><option id='cKKYCS'><table id='cKKYCS'><blockquote id='cKKYCS'><tbody id='cKKYCS'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='cKKYCS'></u><kbd id='cKKYCS'><kbd id='cKKYCS'></kbd></kbd>

  <code id='cKKYCS'><strong id='cKKYCS'></strong></code>

  <fieldset id='cKKYCS'></fieldset>
     <span id='cKKYCS'></span>

       <ins id='cKKYCS'></ins>
       <acronym id='cKKYCS'><em id='cKKYCS'></em><td id='cKKYCS'><div id='cKKYCS'></div></td></acronym><address id='cKKYCS'><big id='cKKYCS'><big id='cKKYCS'></big><legend id='cKKYCS'></legend></big></address>

       <i id='cKKYCS'><div id='cKKYCS'><ins id='cKKYCS'></ins></div></i>
       <i id='cKKYCS'></i>
      1. <dl id='cKKYCS'></dl>
       1. <blockquote id='cKKYCS'><q id='cKKYCS'><noscript id='cKKYCS'></noscript><dt id='cKKYCS'></dt></q></blockquote><noframes id='cKKYCS'><i id='cKKYCS'></i>
         
         

        Bánh k?o Ph?m Nguyên ?ang c?nh tranh v?i các ?ng l?n ra sao?

        ??i ch?i v?i nh?ng ng??i kh?ng l?, Ph?m Nguyên bu?c ph?i có nh?ng chi?n l??c h?p lý ?? giành l?y th? ph?n.

        Trong c?n tin m?t tr??ng ti?u h?c ? ngo?i ô TPHCM, các cô c?u h?c sinh ?ang tranh nhau mua bánh k?o vào gi? ra ch?i. M?i gói ?? ng?t ???c bán v?i giá ch? vài ngàn ??ng, t??ng nh? không ph?i là th? tr??ng h?p d?n. Nh?ng ?ây l?i là ??i t??ng khách hàng ?em ??n doanh thu hàng tr?m t? ??ng cho Ph?m Nguyên, m?t th??ng hi?u bánh k?o n?i c?c k? kín ti?ng trên th? tr??ng.

        Vào th?p niên 80 c?a th? k? tr??c, Ph?m Nguyên ch? là m?t nhà máy bánh k?o gia ?ình v?i vài lu quay k?o và nhóm th? th? công, ???c thành l?p b?i ông Ph?m Ng?c Thái và bà Nguy?n Th? Dung, xu?t thân là k? s? th?c ph?m. Sau th?i gian dài s?n xu?t nh?ng ch?a có ???c s?n ph?m “?inh”, n?m 1997 Ph?m Nguyên nh?n th?y chocopie, lo?i bánh x?p ph? chocolate có l?p kem d?o bên trong ???c th? tr??ng r?t yêu thích nên b?t ??u nghiên c?u công th?c s?n xu?t lo?i bánh này.

        ??n n?m 2003, ?? ?áp ?ng nhu c?u cho th? tr??ng, ông Thái và bà Dung quy?t ??nh ??u t? 2 tri?u USD ?? nh?p kh?u m?t dây chuy?n hi?n ??i, công su?t trên 10 t?n bánh/ngày, t? Hàn Qu?c ?? s?n xu?t dòng s?n ph?m chi?n l??c m?i là Choco PN và Phaner Pie.

        ?? ??nh v? Choco PN trên th? tr??ng, Ph?m Nguyên ?ã k?t h?p gi?a hai chi?n l??c là c?nh tranh b?ng giá và t?o s? khác bi?t trong bán hàng. M?i h?p bánh ???c Công ty ??nh giá bán th?p h?n ??i th? kho?ng 25%. Nh?ng ch? nh? v?y thì th??ng hi?u Vi?t này ch?a th? ?ánh b?i ???c ông l?n là T?p ?oàn Orion t? Hàn Qu?c, v?n là cha ?? c?a bánh chocopie.

        ? x? s? kim chi, bánh chocopie c?a Orion thành công ??n m?c ?ã t?ng giúp t?p ?oàn này thoát kh?i nguy c? phá s?n. ??n Vi?t Nam, ngoài ??u t? cho s?n ph?m, Orion còn chi m?nh cho qu?ng bá th??ng hi?u, khi?n câu hát “Orion là chocopie, chocopie là Orion” ???c khách hàng nh? nh? in trong lòng. Ð?ng trên vai ng??i kh?ng l?, Ph?m Nguyên bu?c ph?i có nh?ng chi?n l??c h?p lý ?? giành l?y th? ph?n.

        N?m ???c tâm lý c?a ng??i Vi?t khi mua bánh th??ng dùng ?? bi?u t?ng, các th??ng hi?u trên th? tr??ng ?ã ?? r?t nhi?u chi phí cho công ?o?n thi?t k? bao bì nh?m có ???c nh?ng h?p bánh ?n t??ng nh?t. Nh?ng chi?n l??c Ph?m Nguyên dành cho bánh chocopie l?i là bánh mua ?? ?n. Vì th?, bao bì h?p bánh c?a Ph?m Nguyên ???c thi?t k? t?i gi?n ?? gi?m chi phí cho ng??i mua.

        M?t chi?n l??c “??c” khác ???c th??ng hi?u này áp d?ng v?i bánh chocopie là t?p trung thu hút ??i t??ng ít kh? n?ng chi tiêu nh?t trong gia ?ình, nh?ng l?i có ni?m ?am mê nhi?u nh?t v?i bánh ng?t. Ðó là tr? em. H? th?ng phân ph?i c?a Ph?m Nguyên làn t?a m?nh ??n 120.000 ?i?m bán l?, không ch? ? các siêu th?, c?a hàng t?p hóa mà còn m? r?ng ra c?n tin tr??ng h?c, ti?m ?? ch?i... B?t k? ?âu tr? em ??n mua hàng, s? có bánh c?a Ph?m Nguyên ch? s?n.

        ??ng ý cho ng??i bán xé h?p ?? bán l? m?i chi?c bánh v?i giá 2.000 ??ng cho các khách hàng nhí, Ph?m Nguyên ?ã nhanh chóng bi?n ??i t??ng này tr? thành khách hàng ru?t c?a mình. Còn các b?c ph? huynh m?c nhiên s? mua cho con m?t h?p bánh mà chúng yêu thích. Ngoài ra, do chocopie dùng ?? ?n vào b?a x?, nên chi?c bánh c?a Ph?m Nguyên ???c s?n xu?t v?i kích th??c nh? h?n ??i th? (ch? 18 gr thay vì 30 gr) ?? tr? ?n không ngán và s?n sàng cho b?a c?m chi?u.

        “C? ? ?âu có tr? em là chúng tôi bán hàng ??n ?ó. Mà th??ng khi tr? ?ã thích gì thì hi?m khi thay ??i s? thích nh? ng??i l?n”, bà Ph?m Th? Thanh Th?o, Phó T?ng Giám ??c Ph?m Nguyên, c?ng là con gái c?a ông Thái và bà Dung, chia s?. G?n ?ây, Công ty ?ã ph?i nh?p thêm dàn máy t? châu Âu, nâng t?ng công su?t lên 1.000 t?n bánh chocopie/tháng ?? ?áp ?ng cho th? tr??ng.

        Không ??u t? dàn tr?i, các s?n ph?m khác c?a Ph?m Nguyên nh? bánh bông lan Solo, bánh Limo, bánh chips P&N... c?ng ??u thu?c phân khúc bánh m?m và h??ng ??n ??i t??ng là ph? n? và tr? em. Trong ngành kinh doanh bánh k?o, ai s? h?u ???c h? th?ng phân ph?i r?ng thì có kh? n?ng giành ph?n th?ng cao h?n nh? l?y ???c quy mô bù chi phí. Nh?ng s?n ph?m ra ??i sau Choco PN, m?t m?t h??ng l?i t? h? th?ng phân ph?i mà Ph?m Nguyên ?ã dày công xây d?ng, l?i ???c t?ng c??ng marketing t?i ?i?m bán là các ch? và siêu th?... nên c?ng nhanh chóng xác l?p ch? ??ng trên th? tr??ng.

        Ðáng chú ý, theo tính toán c?a bà Th?o, hi?n Ph?m Nguyên ?ang d?n ??u trong phân khúc bánh m?m v?i doanh thu n?m 2015 ??t trên 30 tri?u USD, t?ng tr??ng bình quân 15%/n?m, so v?i m?c t?ng tr??ng c?a ngành là trên d??i 5%. T?ng l??ng tiêu th? c?a Ph?m Nguyên m?i tháng ? m?c 20 tri?u gói bánh k?o và Công ty ?ang h??ng ??n m?c tiêu doanh thu 739 t? ??ng trong n?m nay.

        Rõ ràng th? tr??ng bánh k?o Vi?t Nam v?n là m?t sân ch?i h?p d?n. Khi so sánh v?i m?c tiêu th? bánh k?o bình quân c?a m?t ng??i trên th? gi?i là 2,8 kg/n?m, l??ng tiêu th? c?a ng??i Vi?t ch? m?i ? kho?ng 1,9 kg/n?m do thói quen ít ?n ?? ng?t. Nh?n ??nh c?a BMI v? th? tr??ng bánh k?o Vi?t r?t kh? quan, khi d? báo giá tr? th? tr??ng này s? ??t kho?ng 40.000 t? ??ng vào n?m 2018.

        T??ng t? nh? Ph?m Nguyên, các ông l?n khác trong ngành này c?ng l?a ch?n nh?ng phân khúc chi?n l??c và t?p trung toàn l?c cho nó. Ví d? nh? Bibica ? phân khúc bánh quy, bánh crackers hay H?i Hà ? nhóm s?n ph?m k?o. Còn các th??ng hi?u ngo?i ?ang n?m gi? 30% th? ph?n bánh k?o nh? Orion Vina, Perfetti Van Melle hay Liwayway v?n ?ang t?p trung cho khu v?c thành th? ?? t?n d?ng tâm lý ?a chu?ng hàng ngo?i c?a ng??i tiêu dùng n?i ?ây. Trong khi ?ó, Bibica, H?i Hà, H?u Ngh?, Ph?m Nguyên... l?i ?ang nhanh chóng xác l?p ch? ??ng ? khu v?c ngo?i thành, n?i s?c mua còn nhi?u ti?m n?ng.

        S?c nóng M&A c?ng ?ã lan sang ngành bánh k?o, khi anh c? c?a làng ?? ng?t n?i ??a là Kinh ?ô ?ã bán l?i 80% c? ph?n m?ng này cho T?p ?oàn Mondelez International (M?) v?i giá 370 tri?u USD. ??n nay, ngoài vi?c t?n d?ng h? th?ng phân ph?i c?a Kinh ?ô ?? t?ng ?? ph? cho nh?ng s?n ph?m chi?n l??c, th? tr??ng v?n ?ang “nín th?” ch? ??i nh?ng b??c ?i ti?p theo c?a Mondelez sau khi thu v? quân c? m?nh nh?t. Còn Bibica, sau th?i gian ?n ào v? vi?c cân b?ng l?i ích gi?a các nhóm c? ?ông chi?n l??c là SSI và Lotte, cu?c “n?i chi?n” ?ã b?t ??u yên ?ng ?? Công ty t?p trung cho nh?ng k? ho?ch kinh doanh m?i.

        Trong b?i c?nh này, Ph?m Nguyên sau th?i gian dài v?n hành theo mô hình gia ?ình, hi?n ?ang ??ng tr??c nh?ng b??c chuy?n mình khi m?nh tay tuy?n d?ng nhân tài vào nh?ng v? trí ch? ch?t trong Công ty, và t?ng v?n ??u t? ?? t?ng b??c ?a d?ng hóa ngành hàng. Ph?m Nguyên ?ang ??u t? h?n 10 tri?u USD ?? xây d?ng nhà máy th? 3 t?i H?ng Yên, s? hoàn thành tr??c tháng 7.2016 ?? chu?n b? ngu?n hàng cho quý IV, giai ?o?n cao ?i?m nh?t trong n?m c?a ngành bánh k?o. Nhà máy sau khi hoàn thành s? là b??c ??m ?? Công ty ??y m?nh h?n ho?t ??ng s?n xu?t và phân ph?i t?i th? tr??ng mi?n B?c.

        H?n 20 n?m qua, có th? nói Ph?m Nguyên ?ã phát tri?n thành công nh? vào th? ki?ng 3 chân: nhãn hi?u lâu n?m, m?ng l??i phân ph?i r?ng kh?p và t?p trung vào ??i t??ng khách hàng m?c tiêu. “Chúng tôi không quá xem tr?ng vi?c c?nh tranh hay mình có bao nhiêu ??i th?. Khi làm vi?c v?i m?t th? ng?t ngào nh? bánh k?o, b?n thân m?i ng??i ph?i luôn vui v? ?? ??y ?? c?m xúc cho công vi?c”, bà Th?o ví von.

        Lan Anh - Nh?p C?u ??u T?.

        trích ngu?n: