• <tr id='GIglem'><strong id='GIglem'></strong><small id='GIglem'></small><button id='GIglem'></button><li id='GIglem'><noscript id='GIglem'><big id='GIglem'></big><dt id='GIglem'></dt></noscript></li></tr><ol id='GIglem'><option id='GIglem'><table id='GIglem'><blockquote id='GIglem'><tbody id='GIglem'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='GIglem'></u><kbd id='GIglem'><kbd id='GIglem'></kbd></kbd>

  <code id='GIglem'><strong id='GIglem'></strong></code>

  <fieldset id='GIglem'></fieldset>
     <span id='GIglem'></span>

       <ins id='GIglem'></ins>
       <acronym id='GIglem'><em id='GIglem'></em><td id='GIglem'><div id='GIglem'></div></td></acronym><address id='GIglem'><big id='GIglem'><big id='GIglem'></big><legend id='GIglem'></legend></big></address>

       <i id='GIglem'><div id='GIglem'><ins id='GIglem'></ins></div></i>
       <i id='GIglem'></i>
      1. <dl id='GIglem'></dl>
       1. <blockquote id='GIglem'><q id='GIglem'><noscript id='GIglem'></noscript><dt id='GIglem'></dt></q></blockquote><noframes id='GIglem'><i id='GIglem'></i>
         
         

        Choco PN | S?n Tinh Th?y Tinh Ngo?i Truy?n

        Không c?n voi chín ngà, gà chín c?a, ng?a chín h?ng ma, c?ng ch?ng c?n S?n Tinh, Th?y Tinh ?âu, M? N??ng ta ch? c?n bánh ph? sô cô la Choco PN mà thôi!

        Nào, hãy cùng chúng tôi khám phá và chia s? câu truy?n t?i ??a ch?: các b?n nhé.

        #PhamNguyen

        #ChocoPN

        #TheMostChosenBrand

        Choco P&N c?a Ph?m Nguyên ??ng hành cùng l? h?i song sinh t?i TP.HCM

         Tr?a 17/7, "Ngày h?i song sinh 2016" di?n ra t?i Công viên ??m Sen (TP HCM) h?i t? nhi?u c?p anh ch? em sinh ?ôi, sinh ba, sinh n?m v?i các ho?t ??ng thú v?.

        Choco P&N là nhãn hàng bánh k?o duy nh?t cùng ??ng hành trong ch??ng trình này

        T? ch?c ngày Qu?c t? Thi?u nhi 01/06/2016

        Nhân ngày Qu?c t? Thi?u nhi 01/06, Ph?m Nguyên t? ch?c bu?i ti?c k?t h?p trao th??ng cho con em CBCNV có thành tích xu?t s?c trong n?m h?c v?a qua.

        Ph?m Nguyên tài tr? gi?i bóng ?á futsal cho tr? em có hoàn c?nh ??c bi?t l?n th? 17 n?m 2016

        Ph?m Nguyên ??ng hành cùng báo CA.TPHCM t? ch?c gi?i bóng ?á futsal cho tr? em có hoàn c?nh ??c bi?t l?n th? 17 n?m 2016 t?i Tp.Nha Trang nhân d?p Qu?c t? thi?u nhi 1/6. 

        Ph?m Nguyên di?n t?p PCCC 2016

        Nh?m nâng cao tinh th?n c?nh giác, ý th?c trách nhi?m và nh?n th?c ???c t?m quan tr?ng v? công tác phòng cháy ch?a cháy cho CBCNV, ??ng th?i t?ng c??ng hi?u qu? công tác ph?i h?p ch?a cháy và c?u n?n, c?u h? gi?a l?c l??ng C?nh sát PCCC khu v?c v?i l?c l??ng PCCC ? c? s?. Chi?u ngày 20/05/2016, Phòng c?nh sát phòng cháy ch?a cháy Qu?n Bình Tân ph?i h?p v?i Ph?m Nguyên, t? ch?c hu?n luy?n nghi?p v? và di?n t?p phòng cháy, ch?a cháy, c?u n?n, c?u h? t?i nhà máy Bình Tân c?a Công ty.

        Ph?m Nguyên t? ch?c Teambuilding 2016 cho CBCNV.

           Trong tháng 05 v?a qua, Công ty Bánh k?o Ph?m Nguyên ?ã t? ch?c ch??ng trình Team Building: “?oàn k?t ?? thành công – One Team One Goal” chia thành 2 ??t. ??t 1 vào ngày 14, 15/05/2016 cho toàn b? công nhân s?n xu?t, b? ph?n kho, v?n t?i ? Bình Tân và CN Long An. ??t 2 vào ngày 21, 22/05/2016 dành cho CBNV kh?i gián ti?p. ?ây là ho?t ??ng t? ch?c 2 n?m 1 l?n dành cho cán b? công nhân viên, thay l?i c?m ?n c?a ban lãnh ??o cho nh?ng ?óng góp to l?n c?a toàn th? nhân viên vào s? phát tri?n chung c?a Công Ty Ph?m Nguyên.

        Bánh k?o trong n??c c?nh tranh th? nào v?i hàng Thái

         Tr? l?i ph?ng v?n c?a Phóng Viên báo Pháp Lu?t Online, Ông Ph?m Ng?c Thái, T?ng Giám ??c Công ty TNHH ch? bi?n th?c ph?m và bánh k?o Ph?m Nguyên, nhìn nh?n hàng Thái xu?t hi?n ngày càng nhi?u ? th? tr??ng Vi?t Nam. Tuy nhiên, v?n ?? nào c?ng có hai m?t. Nhìn t? góc ?? áp l?c c?nh tranh tr??c ??i th? ngo?i, các công ty bánh k?o trong n??c n?u không có chi?n l??c ?úng s? d? b? th?t th?, b?i mi?ng bánh th? tr??ng bây gi? b? san s? r?t nhi?u.

        (trích tin ??ng trên báo Pháp Lu?t online ngày 11/05/2016)

        PH?M NGUYêN CHíNH TH?C TUNG S?N PH?M M?I "BáNH Mì TH?T MAM"

        Ngày 05/04/2015, Ph?m Nguyên chính th?c tung ra th? tr??ng s?n ph?m Bánh mì t??i MaM, nh?m vào phân khúc “Bánh mì th?t”, ?em ??n cho Ng??i tiêu dùng dinh d??ng và ngon t? th?t ??p ki?u MaM.

        Bánh mì MaM c?a Ph?m Nguyên bao g?m 2 h??ng v?: Bánh mì th?t heo x?t Mayonnaise (Bao bì cam) và Bánh mì th?t heo x?t Mayonnaise v? cay (Bao bì ??)

        Bánh k?o Ph?m Nguyên ?ang c?nh tranh v?i các ?ng l?n ra sao?

        H?n 20 n?m qua, có th? nói Ph?m Nguyên ?ã phát tri?n thành công nh? vào th? ki?ng 3 chân: nhãn hi?u lâu n?m, m?ng l??i phân ph?i r?ng kh?p và t?p trung vào ??i t??ng khách hàng m?c tiêu. “Chúng tôi không quá xem tr?ng vi?c c?nh tranh hay mình có bao nhiêu ??i th?. Khi làm vi?c v?i m?t th? ng?t ngào nh? bánh k?o, b?n thân m?i ng??i ph?i luôn vui v? ?? ??y ?? c?m xúc cho công vi?c”, bà Th?o ví von.

        Khám s?c kh?e ??nh k? cho CBCNV

        Ngày 29/03/2016 t?i Nhà Máy Bình Tân ?ã t? ch?c khám s?c kh?e ??nh k? cho CBCNV Công Nhân ?ang làm vi?c t?i các phòng ban, phân x??ng và v?n phòng Qu?n 1

        T? Ch?c Sinh Nh?t t?p th? cho CBCNV

        Ngày 26/03/2016, ti?c sinh nh?t t?p th? c?a h?n 30 CBCNV Công Nhân Ph?m Nguyên ?ã ???c t? ch?c t?i nhà máy Bình Tân

        Khóa h?c Qu?n Ly D? án cho cán b? qu?n ly

        Ngày 18 và 24/03/2016 khóa h?c Qu?n Lý D? Án(Project Management) dành cho cán b? qu?n lý ?ã ???c t? ch?c thành công v?i s? tham gia c?a g?n 30 h?c viên

        PHóNG S? V? C?NG TáC R&D T?I PH?M NGUYêN TRêN HTV

        V?a qua, H?i Doanh Nghi?p HVNCLC ph?i h?p ?ài truy?n hình HTV th?c hi?n phóng s? v? các Doanh Nghi?p thành công do ??i m?i sáng t?o, ??c bi?t chú tr?ng công tác R&D, trong ?ó có Ph?m Nguyên

        http://www.youtube.com/watch?v=WKd8gP0zaFk&feature=youtu.be

        Phóng s? ???c phát trên HTV7 và HTV9 ?ài Truy?n Hình TP.HCM

        Phát bi?u khi tr? l?i phòng v?n, ông Christian Leitzinger - TG? Tác V? ?ã ?? cao và kh?ng ??nh:

        "...không có R&D, chúng ta mãi là ng??i ?i sau ??i th? m?t b??c...

        ...? Ph?m Nguyên, Vai trò c?a R&D không ch? ??n thu?n là nghiên c?u t?o ra s?n ph?m m?i, mà còn t?i ?a máy móc thi?t b? s?n có, s? d?ng chúng m?t cách hi?u qu? nh?t..."

        Ch??ng trình b?c th?m trúng th??ng t?i gian hàng Ph?m Nguyên

        Mua b?t k? s?n ph?m nào c?a ph?m nguyên v?i t?ng tr? giá 40,000? s? ???c c? h?i b?c th?m trúng th??ng ngay t?i gian hàng v?i các gi?i th??ng là s?n ph?m Ph?m Nguyên có t?ng tr? giá lên ??n 35,000?

        - T?ng quà mi?n phí cho các tr? em ??n gian hàng.

        - Ch?p ?nh l?u ni?m mi?n phí v?i mô hình con thuy?n và bánh socola.

        PH?M NGUYêN TR?NG BàY T?I H?I NGH? HàNG T?T

        Hôm nay, 16/12/2013 ?ã di?n ra bu?i T?a ?àm "S?n Ph?m M?i & Nh?ng Nét ??c S?c C?a hàng Vi?t T?t 2014" t?i khách s?n Majestic Q1

        do Báo Tu?i Tr?, H?i Doanh Nghi?p HVNCLC và Saigon Coop ph?i h?p t? ch?c, có s? tham d? c?a Lãnh ??o S? Công Th??ng TP.HCM và g?n 200 doanh nghi?p HVNCLC.

        Trong b?i c?nh các doanh nghi?p ??u lo l?ng v? tình hình tiêu th?c ch?m mùa t?t, thì Ph?m Nguyên t? hào là m?t doanh nghi?p có nhi?u s? ??i m?i, và ??t ???c nhi?u thành công trong mùa v? t?t, nh? s? ??nh h??ng ?úng và n?m b?t ???c nhu c?u c?a ng??i tiêu dùng, ??a ra m?c giá c? h?p lý, phát huy th? m?nh là các dòng bánh ph? sô cô la.

        "c?i ti?n ch?t l??ng, m?u mã bao bì ??p, nh?ng chúng tôi không t?ng giá s?n ph?m" ?ó là kh?ng ??nh c?a ông L?u Hu?nh - Tr??ng phòng Marketing Ph?m Nguyên trong bu?i t?a ?àm khi tr? l?i ph?ng v?n c?a báo Tu?i Tr?, Nh?p C?u ??u T?, Thông T?n Xã Vi?t Nam, Lets Viet TV và Truy?n hình BSA

        Khám phá Choco P&N M?i

        M?i b?n cùng tham gia khám phá Choco PN và Sosof trong th? gi?i Phaner. T?ng chi?c bánh m?m ph? sôcôla ng?t ngào và l?p kem marshmallow tr?ng m?n, dai dai s? ??a b?n vào th? gi?i ??y h??ng v? và th?a s?c t??ng t??ng.

        Hãy ??n tham gia ch??ng trình,  th??ng th?c nh?ng chi?c bánh Choco PN th?m ngon và ch?p ?nh mi?n phí. Th?i gian và ??a ?i?m: 

        > Nhà thi ??u TDTT Phú Th?, TP. HCM t? ngày 13 -18/08/2013.

        > Qu?ng tr??ng T?nh ??ng Nai, t? ngày 03 - 05/09/2013.

        > TP Quy Nh?n, Bình ??nh ngày 22/10/2013.

         

        Bên c?nh ?ó, b?n còn có th? download và chia s? v?i b?n bè nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh? trong chuy?n phiêu l?u c?a mình t?i ??a ch? www.facebook.com/thegioiphaner

        Nào, hãy cùng chúng tôi khám phá Choco PN, b?n nhé!